רופאים מומחים

צור קשר כללי

מלאו פרטים או צרו קשר
שלח

 
הדפס  

מדריך רשלנות רפואית

 כל אדם אשר נפגע פגיעה פיזית ממשית, כתוצאה מטיפול רפואי רשלני, זכאי לקבל פיצוי כספי בגין הנזק הפיזי שנגרם לו וכן, בגין הנזק הנפשי, אשר לעיתים קרובות, מתלווה אל הפגיעה הפיזית. בין ראשי הנזק הנתבעים בתביעות רשלנות רפואית: אובדן כושר עבודה ואובדן השתכרות, החזר הוצאות רפואיות, פגיעה באיכות החיים וכיו"ב. על מנת לממש את זכותו לפיצוי, על הנפגע להגיש תביעה לבית המשפט, באמצעות עורך דין המתמחה ברשלנות רפואית. התביעה תוגש לבית משפט השלום, או לבית המשפט המחוזי, תלוי בשוויה של התביעה.
 
ככלל, נטל ההוכחה מוטל על כתפיו של התובע, הנפגע ועליו יהיה להוכיח שני אלמנטים: אחד, כי הטיפול הרפואי שניתן לו אינו תואם את סטנדרט הטיפול הסביר ושניים, כי הנזק שנגרם לו, בגינו הוא תובע פיצוי כספי, נגרם בשל הטיפול הרשלני.
 

חריגה מסטנדרט הטיפול הסביר

על התובע להראות כי הטיפול הרפואי שניתן לו, בין אם מדובר בניתוח מורכב ובין אם בבדיקה פשוטה, לא נעשה בהתאם לסטנדרט הטיפול המקובל וכי כל רופא סביר אחר, היה מבצע את ההליך הרפואי בצורה אחרת, מקבל החלטות שונות. רשלנות רפואית יכולה להתבטא בפעולה, למשל, בביצוע פרוצדורה רפואית בהעדר מיומנות, תוך גרימת נזק פיזי למטופל, או במחדל, למשל, באי שליחת המטופל לבדיקות מסוימות ובכך, מניעת אבחון מוקדם של מחלה.
 

הוכחת הקשר הסיבתי

אין די בכך כי התובע הנפגע, יראה כי הטיפול שניתן לו לא עומד בקנה אחד עם סטנדרט הטיפול המקובל וכי רופא סביר היה נוהג אחרת, אלא עליו להוכיח גם כי הנזקים שנגרמו לו, לא היו נגרמים, לולא הטיפול הרפואי הרשלני. פירושו של דבר, על התובע לשלול את האפשרות שהנזק נגרם כתוצאה מאירוע אחר למשל: בעיה גנטית, מחלה ממנה סובל התובע, טיפול רפואי אחר שקיבל וכיו"ב.
 

חוות הדעת הרפואית

כיצד יוכיח התובע את טענת הרשלנות על שני מרכיביה? הראייה המרכזית בתביעות רשלנות רפואית, היא חוות הדעת של הרופא המומחה, אשר תתמוך בטענת הרשלנות. חוות הדעת תפרט מדוע הטיפול הרפואי שקיבל התובע, איננו טיפול רפואי סביר ויציג את הקשר הסיבתי בין נזקיו של התובע, לבין הטיפול הרשלני. חוות הדעת מוגשת עם כתב התביעה, שכן על פי החוק, אין להגיש תביעת רשלנות רפואית ללא חוות דעת מומחה.
הנתבע מגיש גם הוא, חוות דעת מומחה מטעמו ועל בית המשפט להכריע מבין השתיים. מצא בית המשפט את חוות הדעת מטעם התובע, כמהימנה יותר, תתקבל התביעה. לעיתים, מתקשה בית המשפט להכריע בין שתי חוות הדעת ואז, ממנה הוא מומחה רפואי שלישי, מטעמו, אשר דעתו היא זו אשר תכריע.
 

אורכו של ההליך המשפטי ועלויותיו

עורכי דין המייצגים תובעים בתביעות רשלנות רפואית, צריכים להבהיר ללקוחותיהם, כי במרבית המקרים, הליך התביעה איננו קצר ועלול להימשך גם מספר שנים. עם זאת, חשוב לציין כי חלק ניכר מן התביעות, מסתיים בפשרה, המקצרת באופן משמעותי, את קבלת הפיצוי הכספי.
נקודה נוספת חשובה היא עלות הגשת התביעה. בשונה מתביעות משפטיות בתחומים אחרים, שכר הטרחה של עורך הדין בתביעות רשלנות רפואית, הוא נגזרת מסכום הפיצוי ועל כן, הוא משולם רק לאחר שהתובע קיבל את הפיצוי. אולם, על התובע יהיה לשלם את אגרות בית המשפט ואת עלות חוות הדעת הרפואית המוגשת עם כתב התביעה, אשר עלותה יכולה להגיע עד לכדי 15,000 ₪, בהתאם למומחיותו של כותב חוות הדעת. יש להדגיש כי אם יזכה התובע בתביעה, הוצאות אלו יוחזרו לו.
הדפס