ד"ר נתן (נוני) ברוק

רשימת מאמרים מלאה
בנושא ​"ד"ר נתן (נוני) ברוק"

שברי מאמץ נגרמים מסדרה של עומסים חוזרים ונשנים הגורמים נזק לעצם. אם עומסים אלה נמשכים ולא ניתנת לעצם הזדמנות להתאושש יכול להיגרם שבר. בכף

גיד אכילס לפי המיתולוגיה היוונית – אכילס היה בלתי פגיע למעט בגיד האכילס – שמה החזיקו בו בזמן שטבלו אותו במי המגן. זוהי תכונה

תת נושאים בתוך ״ד"ר נתן (נוני) ברוק״