מעסה רפואע בכיר

רשימת מאמרים מלאה
בנושא ​"מעסה רפואע בכיר"

נקע או נקעים חוזרים,זוהי תופעה שהולכת במרוץ השנים לנפוצה יותר. נקע הוא פציעה בפרק שהרצועה התומכת בו נפגעה. הפרק מתנפח מתחמם וכואב מכדי שאפשר