אוגוסט ב26, 2020

ראינו בפעם הקודמת שהרמב"ם הדגיש עד כמה צריך להיזהר מן השובע. בהלכות דעות לרמב"ם, פרק ד', הוא אומר: "ואכילה גסה לגוף כל אדם כמו

תת נושאים בתוך ״אוגוסט ב26, 2020״