התייחסות בית המשפט לגרימה של תסמונת שהייתה מחלה רדומה (תת-קלינית) לפני התאונה