אורית O.K

רשימת מאמרים מלאה
בנושא ​"אורית O.K"

"חמשת האלמנטים" הוא מושג בפילוסופיה הסינית המסורתית . המשך של תיאוריית Yin- Yang ומהווים את הבסיס לפאנג-שואי למעשה מדובר בחמשת היסודות – עץ אש

תת נושאים בתוך ״אורית O.K״