ד"ר נבוא מרגלית

רשימת מאמרים מלאה
בנושא ​"ד"ר נבוא מרגלית"

מדי שנה מתבצעים בישראל מאות ניתוחים בבסיס הגולגולת, רובם ניתוחים להוצאת גידולים שפירים מאזור בסיס הגולגולת. כיוון שבמרבית המקרים מדובר בגידולים שפירים, כריתתם המלאה

תת נושאים בתוך ״ד"ר נבוא מרגלית״