ד"ר אורית הדר

רשימת מאמרים מלאה
בנושא ​"ד"ר אורית הדר"

מחקר ישראלי חדש שנערך בהשתתפות 60 ילדים, בדק את התרומה הבריאותית של חלב עיזים מפוסטר לילדים החולים במחלה נגיפית בחלל הפה ומצא כי קיים

תת נושאים בתוך ״ד"ר אורית הדר״