פרופ' הרמן אבנר כהן

מיד עם תום החופש הגדול ועם תחילת שנת הלימודים, צפויים אלפי ילדים בישראל בגילאי 18-6 לסבול מהתקפי אסטמה עונתית. נתונים עולמיים שמתפרסמים מראים כי

מיד עם תום החופש הגדול ועם תחילת שנת הלימודים, צפויים אלפי ילדים בישראל בגילאי 18-6 לסבול מהתקפי אסטמה עונתית. נתונים עולמיים שמתפרסמים מראים כי

מעצם טבעה, רפואת ילדים מתייחסת לא רק למצבי חולי, אלא לא פחות מכך גם למצבי בריאות, מניעה והתפתחות על היבטיה השונים, ובהם: היבטים פסיכולוגיים,

תת נושאים בתוך ״פרופ' הרמן אבנר כהן״