פרופ' דוד מנדס

רשימת מאמרים מלאה
בנושא ​"פרופ' דוד מנדס"

התסמונות של כאבי גב תחתון   פרופסור דוד מנדס   בעמוד השדרה כעשרים ושמונה חוליות גרמיות.  שבע צוואריות ((cervical, שתים עשר גביות(dorsal) , חמש

תת נושאים בתוך ״פרופ' דוד מנדס״