בדיקת שריר

רשימת מאמרים מלאה
בנושא ​"בדיקת שריר"

שיטת "מוח אחד" היא שיטה מהפכנית הרואה את האדם כמכלול. העבודה היא כוללנית ומתעסקת עם מלוא ההוויה של האדם. מטרת העבודה היא שחרור החסימה