הרפואה הגרמנית החדשה

רשימת מאמרים מלאה
בנושא ​"הרפואה הגרמנית החדשה"

הקדמה בתחילת שנת 1979 גילה ד"ר ריקי גירד האמר, רופא פנימאי שעבד במחלקה אונקולוגית בבי"ח אוניברסיטאי במינכן, שהוא חולה בסרטן. בהיותו אדם צעיר ובריא, אשר

תת נושאים בתוך ״הרפואה הגרמנית החדשה״