לחץ דם גבוהה

רשימת מאמרים מלאה
בנושא ​"לחץ דם גבוהה"

הקדמה מאמר זה מבוסס על מאות מחקרים קליניים ואפידימיולוגיים ובמיוחד על שני מקורות עיקריים: א. מחקר קליני, יחידי מסוגו ומדהים בתוצאותיו, שבדק את מידת

תת נושאים בתוך ״לחץ דם גבוהה״