מוח אחד

רק החורף מגיע ומטפטפים לנו מחלות, חיידקים, שפעות, נזלות, חיסונים והמוח שלנו מקבל זאת כמובן מאליו,וכמובן מיישם את הדרישה חורף= חולים ומחלות.. האם זה

התיק? ספרים? המחברות? כלי הכתיבה? הכריך? ומה עם המוח? המוח מוכן? או שהוא עדיין בבלגאן עסוק בקשיים, בחרדות, במערכות האמונה שלנו על עצמנו? אנחנו

שיטת "מוח אחד" היא שיטה מהפכנית הרואה את האדם כמכלול. העבודה היא כוללנית ומתעסקת עם מלוא ההוויה של האדם. מטרת העבודה היא שחרור החסימה