מומחה להתפתחות הילד

רשימת מאמרים מלאה
בנושא ​"מומחה להתפתחות הילד"

היסטוריית ילדות- 1. היסטוריה של תסמיני ADD בילדות כמו הסחת דעת, טווח קשב קצר, אימפולסיביות או חוסר מנוחה. 2. היסטוריה של אי עמידה בפוטנציאל

תת נושאים בתוך ״מומחה להתפתחות הילד״