עבודה עם הצ'אקרות.

רשימת מאמרים מלאה
בנושא ​"עבודה עם הצ'אקרות."

שיטת "מוח אחד" היא שיטה מהפכנית הרואה את האדם כמכלול. העבודה היא כוללנית ומתעסקת עם מלוא ההוויה של האדם. מטרת העבודה היא שחרור החסימה

תת נושאים בתוך ״עבודה עם הצ'אקרות.״