שופכנים

רשימת מאמרים מלאה
בנושא ​"שופכנים"

תפקידה  של מע' השתן  הוא: סינון הנוזלים בגוף. הוצאת פסולת. שמירה על: מאזן המים (משק הנוזלים בגוף). ייצוב של המלחים (אלקטרוליטים) והמינראלים. תקינות לחץ

תת נושאים בתוך ״שופכנים״