שחרור החסימה הפיזית- רגשית

רשימת מאמרים מלאה
בנושא ​"שחרור החסימה הפיזית- רגשית"

שיטת "מוח אחד" היא שיטה מהפכנית הרואה את האדם כמכלול. העבודה היא כוללנית ומתעסקת עם מלוא ההוויה של האדם. מטרת העבודה היא שחרור החסימה

תת נושאים בתוך ״שחרור החסימה הפיזית- רגשית״