נחום תמיר

רשימת מאמרים מלאה
בנושא ​"נחום תמיר"

גורל האדם נקבע מיום הולדתו וזה נגזר מתאריך הלידה שלו, תאריך הלידה הינו קבוע ובלתי ניתן לשינוי. ייעוד האדם נקבע גם משמו של האדם.

תת נושאים בתוך ״נחום תמיר״