ד"ר יהודה אדלר

רשימת מאמרים מלאה
בנושא ​"ד"ר יהודה אדלר"

תסמונת דלקת כפורת הלב שלאחר ניתוח לב (ת. ד.כ.ש.נ) פתוח הנה סיבוך נפוץ למדי השכיח גם בילדים במיוחד לאחר תיקון פגם במחיצה הבין עלייתית

תת נושאים בתוך ״ד"ר יהודה אדלר״