השמנת יתר

רשימת מאמרים מלאה
בנושא ​"השמנת יתר"

  הכירורגיה הפלסטית המשקמת הינה ענף צעיר בכירורגיה הפלסטית, אשר מטפלת באנשים שעברו ניתוחים לקיצור קיבה ונותרו עם עודפי עור שאינם מתכווצים לצדדי הגוף

תת נושאים בתוך ״השמנת יתר״