ספטמבר ב3, 2019

רשימת מאמרים מלאה
בנושא ​"ספטמבר ב3, 2019"

  הכירורגיה הפלסטית המשקמת הינה ענף צעיר בכירורגיה הפלסטית, אשר מטפלת באנשים שעברו ניתוחים לקיצור קיבה ונותרו עם עודפי עור שאינם מתכווצים לצדדי הגוף

תת נושאים בתוך ״ספטמבר ב3, 2019״