מומחה בטיפול קוגנטיבי התנהגותי

רשימת מאמרים מלאה
בנושא ​"מומחה בטיפול קוגנטיבי התנהגותי"

עמית הינו מהנדס בחברת הייטק, מוכשר ומוערך מאד בחברה שבה עובד. מנכ"ל החברה הציע לעמית קידום לתפקיד ניהולי, עם שיפור ניכר בתנאי העסקה. עמית,

תת נושאים בתוך ״מומחה בטיפול קוגנטיבי התנהגותי״