נומרולוגיה

רשימת מאמרים מלאה
בנושא ​"נומרולוגיה"

גורל האדם נקבע מיום הולדתו וזה נגזר מתאריך הלידה שלו, תאריך הלידה הינו קבוע ובלתי ניתן לשינוי. ייעוד האדם נקבע גם משמו של האדם.

תת נושאים בתוך ״נומרולוגיה״