נשירה על רקע אנדרוגני

רשימת מאמרים מלאה
בנושא ​"נשירה על רקע אנדרוגני"

נשירת שער או אלופסיה alopecia היא הקרחה חלקית או כללית הנגרמת משינויים הורמונליים פיזיים או נפשיים/ סטרסס. הסיבות לנשירת השער שונות: חלק מהן נוגעות