סרטן במעי הגס

רשימת מאמרים מלאה
בנושא ​"סרטן במעי הגס"

מטרתו של מאמר זה היא להציג בשפה פשוטה וברורה ככל האפשר את התגליות העיקריות של הרפואה הגרמנית החדשה. תגליות אלה שלא אומצו עדיין ע"י