פולן

רשימת מאמרים מלאה
בנושא ​"פולן"

האפיתרפיה עושה שימוש בתוצרי הכוורת לריפוי האדם ותזונתו. עוד בימי קדם נהגו להיעזר בתוצרי הכוורת לריפוי תחלואים שונים. כיום, נעשה שימוש נרחב באפיתרפיה בסין,

תת נושאים בתוך ״פולן״