ספטמבר ב13, 2019

רשימת מאמרים מלאה
בנושא ​"ספטמבר ב13, 2019"

   מבוא: שמירה על משקל גוף תקין הפכה  לבעיה קשה ביותר בחברת השפע המערבית. הנתונים מלמדים על כך  שיותר מ – 70% מהאוכלוסייה מוגדרים