דצמבר ב16, 2019

רשימת מאמרים מלאה
בנושא ​"דצמבר ב16, 2019"

על רקע הפרסומים השונים שהופיעו בכלי התקשורת בשנים האחרונות, וכן מסמך עמדה שהוציא משרד הבריאות בשנת 2008 לגבי הסכנות הבריאותיות שיש בבדיקות עם קרינה

תת נושאים בתוך ״דצמבר ב16, 2019״