ינואר ב15, 2020

רשימת מאמרים מלאה
בנושא ​"ינואר ב15, 2020"

מה זה פציאליס? זוהי הפרעה עצבית המתבטאת בחולשה או שיתוק של שרירי הפנים. פציאליס ,או בשמו הנוסף שיתוק על שם בל, יכול להופיע באופן