פברואר ב2, 2021

רשימת מאמרים מלאה
בנושא ​"פברואר ב2, 2021"

עיוורון צבעים הינו ליקוי ראיה שבו אין לאדם היכולת להבחין בין מספר צבעים מסוימים, או, לחילופין, הוא אינו מבחין כלל בקיומם של צבעים. למרות,

תת נושאים בתוך ״פברואר ב2, 2021״