פצעים כרוניים

רשימת מאמרים מלאה
בנושא ​"פצעים כרוניים"

במהלך האבולוציה חלה התאמה בין הדבורים לבין חומדי אוצרות הכוורת ובראשם האדם, תחום התמחותו של ארס הדבורים התכוונן לפגוע במערכות החשובות של האורגניזם-העצבים והדם