ינואר ב21, 2020

רשימת מאמרים מלאה
בנושא ​"ינואר ב21, 2020"

תקופה זו היא השלב האחרון במחזור התפתחות האישה מבחינה גניקולוגית. מדובר בערך בין הגילאים 48-55. זהו תהליך טבעי בחייה של האישה,למרות שלנשים רבות יש