אפריל ב16, 2020

מחבר ועורך: דר' מרדכי הוכברג, PhD, תזונאי ב-30 השנים האחרונות עלתה במידה רבה השכיחות של אוטיזם בקרב ילדים. לפני כ-30 שנה השכיחות של אוטיזם

מחבר ועורך: דר' מרדכי הוכברג, PhD, תזונאי ברפואה העממית, שמן אניס שימש כבר מאות בשנים אם לא יותר. כעת, מתבהרות והולכות התכונות המרפאות של

מחבר ועורך: דר' מרדכי הוכברג, PhD, תזונאי השעון הביולוגי של האדם מכוון לפי זריחת השמש ושקיעתה. אך כיום, רבים עובדים במשמרות לילה וזה בהכרח

תת נושאים בתוך ״אפריל ב16, 2020״