אוגוסט ב27, 2020

במאמר הקודם, דיברנו על הורמון תחושת הרעב "גרלין", שבין יתר תפקידיו גם עוזר לריכוז מחשבתי. ישנם דיווחים רבים על כך שבזמן שאנשים רעבים, החושים

תת נושאים בתוך ״אוגוסט ב27, 2020״